Xóa toàn bộ Category của Wordrpess bằng MySQL

Xóa toàn bộ Category của Wordrpess bằng MySQL

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Để xóa toàn bộ các category trong WordPress, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

Nếu bạn đã vô tình xóa luôn cả category Uncategorized mặc định, thì để khôi phục lại bạn có thể làm như sau:

  1. Tạo lại category mặc định bằng cách chèn bản ghi mới vào bảng wp_terms:
  1. Khai báo đây là một taxonomy (ngành) category trong bảng wp_term_taxonomy:
  1. Cập nhật trường option_value trong bảng wp_options để đặt category này làm mặc định:

 

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi