Wifi and Bluetooth disappeared in new Lenovo IdeaPad

Wifi and Bluetooth disappeared in new Lenovo IdeaPad

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

I’ve tried all suggestions, including reinstalling drivers and even resetting windows but nothing worked. It was like my laptop didn’t have a WiFi card.

What finally solved the problem is the following:

• Go into BIOS (press F2 quickly when you turn it on)
• Click configuration and wireless LAN, disable, save (F10) and exit.
• Restart again, but this time enable, save and exit.

This somehow made the system detect the WiFi card again and I could connect to a network.

Wifi and Bluetooth disappeared in new Lenovo IdeaPad

Hope this helps!

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi