Bảng Giá SEO Google

seo

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Khung Giá Tham Khảo Cho Dịch Vụ SEO

Từ Khóa

Kết quả tìm kiếm

Giá

2 chữ

100 – 500.000

3tr

2 chữ

500.000 – 1.000.000

5tr

2 chữ

1.000.000 – 2.000.000

5tr – 6tr

2 chữ

2.000.000 – 3.000.000

6tr – 7tr

2 chữ

3.000.000 – 5.000.000

7tr – 9tr

2 chữ

5.000.000 – 10.000.000

9tr – 11tr

2 chữ

10.000.000 – 20.000.000

11tr – 13tr

2 chữ

20.000.000 – 30.000.000

13tr – 16tr

2 chữ

30.000.000 – 50.000.000

16tr – 20tr

2 chữ

Từ 50.000.000 trở lên

20tr trở lên

Từ Khóa

Kết quả tìm kiếm

Giá

3 chữ

100 – 500.000

3tr

3 chữ

500.000 – 1.000.000

5tr

3 chữ

1.000.000 – 2.000.000

5tr – 6tr

3 chữ

2.000.000 – 3.000.000

6tr – 7tr

3 chữ

3.000.000 – 5.000.000

7tr – 8tr

3 chữ

5.000.000 – 10.000.000

8tr – 10tr

3 chữ

10.000.000 – 20.000.000

10tr – 12tr

3 chữ

20.000.000 – 30.000.000

12tr – 14tr

3 chữ

30.000.000 – 50.000.000

14tr – 18tr

3 chữ

Từ 50.000.000 trở lên

20tr trở lên

Từ Khóa

Kết quả tìm kiếm

Giá

4 chữ

100 – 500.000

2tr5

4 chữ

500.000 – 1.000.000

4tr

4 chữ

1.000.000 – 2.000.000

2tr5 – 5tr5

4 chữ

2.000.000 – 3.000.000

5tr5 – 7tr

4 chữ

3.000.000 – 5.000.000

7tr – 8tr

4 chữ

5.000.000 – 10.000.000

8tr – 10tr

4 chữ

10.000.000 – 20.000.000

10tr – 12tr

4 chữ

20.000.000 – 30.000.000

12tr – 15tr

4 chữ

30.000.000 – 50.000.000

15tr – 18tr

4 chữ

Từ 50.000.000 trở lên

20tr trở lên

Từ Khóa

Kết quả tìm kiếm

Giá

5 chữ

100 – 500.000

2tr

5 chữ

500.000 – 1.000.000

3tr5

5 chữ

1.000.000 – 2.000.000

3tr5 – 4tr

5 chữ

2.000.000 – 3.000.000

4tr – 5tr

5 chữ

3.000.000 – 5.000.000

5tr – 6tr

5 chữ

5.000.000 – 10.000.000

6tr – 7tr

5 chữ

10.000.000 – 20.000.000

7tr – 8tr

5 chữ

20.000.000 – 30.000.000

8tr – 10tr

5 chữ

30.000.000 – 50.000.000

10tr – 12tr

5 chữ

Từ 50.000.000 trở lên

15tr trở lên

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi