Bảng Giá Quảng Cáo Google Adwords

adwords

Khung Giá Tham Khảo Cho Dịch Vụ ADWORDS

Từ Khóa

Kết quả tìm kiếm

Giá/tháng (VNĐ)

2 chữ

100 – 500.000

500.000

2 chữ

500.000 – 1.000.000

1.000.000

2 chữ

1.000.000 – 2.000.000

2.000.000

2 chữ

2.000.000 – 5.000.000

3.000.000

2 chữ

> 5.000.000

> 5.000.000

Từ Khóa

Kết quả tìm kiếm

Giá/tháng (VNĐ)

3 chữ

100 – 500.000

400.000

3 chữ

500.000 – 1.000.000

800.000

3 chữ

1.000.000 – 2.000.000

1.600.000

3 chữ

2.000.000 – 5.000.000

2.400.000

3 chữ

> 5.000.000

> 4.000.000

Từ Khóa

Kết quả tìm kiếm

Giá/tháng (VNĐ)

4 chữ

100 – 500.000

300.000

4 chữ

500.000 – 1.000.000

600.000

4 chữ

1.000.000 – 2.000.000

1.200.000

4 chữ

2.000.000 – 5.000.000

1.800.000

4 chữ

> 5.000.000

> 3.000.000

Từ Khóa

Kết quả tìm kiếm

Giá/tháng (VNĐ)

4 chữ

100 – 500.000

200.000

4 chữ

500.000 – 1.000.000

400.000

4 chữ

1.000.000 – 2.000.000

800.000

4 chữ

2.000.000 – 5.000.000

1.200.000

4 chữ

> 5.000.000

> 2.000.000

* Chú ý: Đây là khung giá tham khảo, tùy theo tính chất của từ khóa và website hiện tại mà giá có thể thay đổi.

Liên hệ:

Tống Việt Lâm

0944 71 4545

0944.71.4545