Hướng dẫn xóa toàn bộ dữ liệu bài viết (bao gồm bài viết, bình luận, meta data, v.v.) từ một username của Wordrpess bằng MySQL

Hướng dẫn xóa toàn bộ dữ liệu bài viết (bao gồm bài viết, bình luận, meta data, v.v.) từ một username của Wordrpess bằng MySQL

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Để xóa toàn bộ dữ liệu bài viết (bao gồm bài viết, bình luận, meta data, v.v.) của một user trong WordPress sử dụng MySQL, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

  1. Truy cập vào cơ sở dữ liệu WordPress của bạn thông qua một công cụ quản trị CSDL như phpMyAdmin.
  2. Xác định ID của user mà bạn muốn xóa dữ liệu. Bạn có thể tìm thấy ID này trong bảng wp_users.
  3. Thực hiện câu truy vấn SQL để xóa tất cả các bài viết của user đó:
DELETE FROM wp_postmeta WHERE meta_key LIKE ‘_edit_last’ AND meta_value = [user_id];

Thay [user_id] bằng ID thực tế của user mà bạn muốn xóa dữ liệu.

Lưu ý rằng câu truy vấn trên chỉ xóa các bản ghi bài viết trong bảng wp_posts. Nếu bạn muốn xóa sạch toàn bộ dữ liệu liên quan tới user đó, bạn cũng cần xóa comment, meta data, v.v.

Để có thể khôi phục lại dữ liệu sau khi xóa, bạn nên sao lưu CSDL trước khi thực hiện câu truy vấn DELETE này.

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi