Hướng dẫn làm thanh liên hệ mạng xã hội chạy theo cuối trang

Hướng dẫn làm thanh liên hệ mạng xã hội chạy theo cuối trang

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

CSS cho máy tính và điện thoại

 

Nội dung HTML

Kết quả trên máy tính bàn:
Hướng dẫn làm thanh liên hệ mạng xã hội chạy theo cuối trang

Kết quả trên điện thoại:
Hướng dẫn làm thanh liên hệ mạng xã hội chạy theo cuối trang

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi