Hướng dẫn cấu hình Nginx redirect www sang non-www và ngược lại

Hướng dẫn cấu hình Nginx redirect www sang non-www và ngược lại

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Có rất nhiều cách để buộc Nginx sử dụng đường dẫn dạng non-www hoặc www. Mình xin giới thiệu một cách đơn giản như sau:

Sửa file cấu hình của nginx (nginx.conf) với đường dẫn  /etc/nginx/conf.d/

Hướng dẫn cấu hình Nginx redirect www sang non-www và ngược lại

Mở file có dạng domain_http.conf

Hướng dẫn cấu hình Nginx redirect www sang non-www và ngược lại

Taị dòng server_name các bạn sẽ thấy tên domain không có www

Nếu cần truy cập với www các bạn tiến hành them 1 dòng server name với tên miền có www

Hướng dẫn cấu hình Nginx redirect www sang non-www và ngược lại

Thoát file và lưu lại

Khởi động lại nginx

Ngoài ra, có một số plugin WordPress có thể xử lý việc redirect này ở mức PHP-level, nhưng để có performance tốt nhất, các bạn nên để cho Nginx tự xử lý việc này.

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi