Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm giả lập Android và IOS trên windows 10

Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm giả lập Android và IOS trên windows 10

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Trên widows 10 đôi khi bạn chạy các phần mềm giả lập như NoxPlayer, BlueStacks, Tencent Gaming Buddy, MEmu, LDPlayer, KoPlayer, AMIDuOS, Genymotion, Jar of Beans, Remix OS Player sẽ gặp phải lỗi màn hình xanh chết chóc mỗi khi khởi chạy các phần mềm trên. Để khắc phục các bạn làm như video hướng dẫn nhé.

Mở CMD và đánh lệnh sau:
bcdedit /copy {default} /d “Windows Without Hyper-V”
Đánh tiếp lệnh
bcdedit /set {ID from Step 1} hypervisorlaunchtype off
Trong đó {ID from Step 1} là mã khi đánh dòng lệnh 1.

Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm NoxPlayer trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm BlueStacks trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm Tencent Gaming Buddy trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm MEmu trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm LDPlayer trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm KoPlayer trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm AMIDuOS trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm Genymotion trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm Jar of Beans trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm Remix OS Player trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm iPadian iPhone Emulator trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm Air iPhone Emulator trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm Appetize.Io trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm Smartface trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm MobiOne Studio Player trên windows 10
Sửa lỗi màn hình xanh khi chạy phần mềm iPhone Simulator trên windows 10

Fix Windows 10 Blue Screen when Play IOS and Android Emulator
#SuaLoiManHinhXanh #ThuThuatWindows10 #namloanchannel #namloan #FixbluescreenWindows10 #fixEmulatorWindows10

Nguồn: https://ibusiness.vn

Xem thêm bài viết khác: https://ibusiness.vn/cong-nghe/

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi