Một số lỗi khi Cloud Kusanagi ở Z.com và cách fix

Một số lỗi khi Cloud Kusanagi ở Z.com và cách fix

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Setting hoặc đổi pass Kusanagi :

Update Kusanagi :

Thay đổi biến upload :
https://websitecuatui.net/huong-dan-thay-doi-bien-upload-su-dung-kusanagi/

Thay đổi phiên bản PHP :
https://websitecuatui.net/thay-doi-phien-ban-php-cho-kusanagi/

Cài SSL bằng SSH :

Xóa SSL :

SSH Delete Website :

Fix domain không truy cập được www :  thêm www.domain ở phần server_name, gõ :

Link chi tiết : https://websitecuatui.net/huong-dan-cau-hinh-nginx-redirect-www-sang-non-www-va-nguoc-lai/

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi