[Smartaddons] Fatal error: Class ‘Browser’ not found in

error with wordpress

Template của Smartaddons thường bị lỗi sau đây khi up lên host :

Fatal error: Class ‘Browser’ not found in

Để giải quyết lỗi này ta làm như sau :

Vào file site_cua_ban/templates/sj_giao_dien_cua_ban/includes/yt_template.class.php

Tìm dòng :

include_once (dirname(__FILE__).DS.'browser.php');

Thay bằng :

if(!class_exists("Browser")) include_once (dirname(__FILE__).'/browser.php');

Chúc các bạn thành công

0944.71.4545