Lỗi font khi cắt chuỗi substr() trong php

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Dùng hàm dưới đây cắt thay cho hàm substr

[highlighter lang=”less” linenums=”yes” startnums=”1″]

mb_substr($val,$start,$end,'UTF-8'); 

[/highlighter]

$var : là chuỗi cần cắt
$start : cắt từ đâu, ví dụ ví trí đầu là 0
$end : cắt lấy bao nhiêu ký tự

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi