Reset and Clear Quick Access Pinned Folders in Command Prompt

Reset and Clear Quick Access Pinned Folders in Command Prompt

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Reset and Clear Quick Access Pinned Folders in Command Prompt

  1. Close all open File Explorer windows.
  2. Open a new command prompt (Windows + R)
  3. Type the following command: del /f /q "%AppData%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\f01b4d95cf55d32a.automaticDestinations-ms".
  4. Once you delete the file, all the folders under Quick Access will disappear.

That’s it.

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi