Một số lệnh quản trị VPS qua SSH (putty)

[​IMG]

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

1. Lệnh khởi động lại các dịch vụ

Đây cũng là một lệnh hay gặp nhất, cấu trúc như sau:

service [service_name] restart

Một số dịch vụ phổ biến:

service nginx restart
service php-fpm restart
service php restart
service mysql restart
service memcache restart
service memcached restart

[​IMG]

Ví dụ, quý khách vừa thay đổi file cấu hình của nginx và muốn khởi động lại nginx để nhận thay đổi, chạy lệnh service nginx restart

Tương tự nếu muốn khởi động php thì chạy lệnh service php-fpm restart , cho mysql thì lệnh là service mysql restart

2. Lệnh thay đổi thư mục thực thi lệnh, di chuyển giữa các thư mục

Đây là lệnh cần lưu ý vì khá nhiều khách hàng hay quên vấn đề này. Cấu trúc lệnh

cd /thư-mục/cần-tới/
[​IMG]

Ví dụ như website của bạn nằm ở /home/mely.vn/public_html , bạn muốn giải nén 1 file code.tar.gz nằm ở trong đó, trước tiên bạn phải cd tới thư mục đó
cd /home/mely.vn/public_html

Lệnh cd rất quan trọng vì tuy cùng 1 lệnh nhưng nếu vị trí đứng để thực hiện lệnh khác nhau thì sẽ cho kết quả khác nhau, nhất là những lệnh như xóa, đổi tên, giải nén….

3. Lệnh nén và lệnh giải nén

Ở Đây chúng tôi chỉ hướng dẫn quý khách nén dữ liệu thành dạng nén tar.gz thông dụng, có thể mở bằng bất cứ phần mềm nén và giải nén nào, ở toàn bộ các hệ điều hành windows, linux, unix, Mac OS…

Lệnh nén. Ví dụ quý khách muốn nén toàn bộ thư mục /home/mely.vn/public_html, chạy lệnh saucd /home/mely.vn

tar czvf public_html.tar.gz public_html

[​IMG]

Như ta thấy thì đầu tiên vẫn cần di chuyển thư mục thực thi tới /home/mely.vn bằng lệnh cd, là thư mục chứa public_html rồi mới nén public_html. Ở lệnh trên thì file nén được đặt tên là public_html.tar.gz, quý khách có thể đặt bất cứ tên nào hợp lệ, không nhất thiết phải trùng với tên thư mục nén

Ví dụ 2: quý khách muốn nén toàn bộ file và thư mục trong public_html, cần chạy 2 lệnh sau

cd /home/mely.vn/public_html
tar czvf all.tar.gz *[​IMG]
Dấu * sẽ chỉ cho hệ thống biết chúng ta muốn nén toàn bộ file và folder, trừ file và folder ẩn ( bắt đầu bằng dấu . , ví dụ .htaccess ) là không thể nén, chúng ta cần backup = tay những file đó.

Lệnh trên sẽ tạo ra 1 file nén tên all.tar.gz, nội dung nén toàn bộ các file và thư mục con nằm trong public_html

Lệnh giải nén. Khi quý khách upload dữ liệu lên vDS thông qua File Manager hoặc Winscp, nếu dữ liệu ở dạng nén thì cần phải giải nén. Mặc định hệ thống hỗ trợ 2 định dạng nén là .gz và .zip

Ví dụ quý khách upload dữ liệu là code.tar.gz lên /home/mely.vn/public_html ( đường dẫn đầy đủ của file nén là /home/mely.vn/public_html/code.tar.gz )

cd /home/mely.vn/public_html
tar -xvf code.tar.gz
Nếu file nén là gzip ( code.gz ) thì lệnh là

cd /home/mely.vn/public_html
gunzip code.gz
Nếu file nén là zip ( code.zip ) thì lệnh là

cd /home/mely.vn/public_html
unzip code.zip​

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi