Làm cách nào để định dạng văn bản của tin nhắn trong cuộc trò chuyện trên Facebook?

fb markdown
Nếu bạn đang trò chuyện với ai đó trên Facebook trên máy tính, bạn có thể thay đổi giao diện văn bản. Lưu ý rằng định dạng văn bản chỉ hiển thị trên máy tính và sẽ không xuất hiện trong ứng dụng Messenger trên thiết bị di động.
Cách định dạng văn bản trong tin nhắn trò chuyện trên Facebook trên máy tính:

fb markdown

0944.71.4545