Hướng dẫn cài Customer Chat Facebook (Livechat Facebook) do Facebook phát hành cho WordPress

huong dan cai customer chat facebook

Bước 1 : Truy cập vào fanpage –  bấm cài đặt

fb fanpage

Bước 2 : Truy cập vào fanpage ->  bấm cài đặt -> bấm nền tảng messenger

Bước 3 : Truy cập vào fanpage ->  bấm cài đặt -> bấm nền tảng messenger -> chọn Plugin chat với khách hàng và chọn -> Thiết Lập

Bước 4 : bấm Tiếp, nhớ lưu ý kỹ thiết lập “tên miền trang web”. Cuối cùng copy đoạn mã js gởi cho email tongvietlam88@gmail.com (phòng hỗ trợ kỹ thuật) , và bấm Hoàn Thành.

fb2

0944.71.4545