Hướng dẫn đi Illusion Castle Radiant Hall – lv130

Vừa vô thì đi ra đánh đám quái Mino Corps Spataus, đợi cái cửa trước mặt mở ra thì đi tiếp.
Đi thẳng ra bạn sẽ gặp 1 cái hành lang có 3 cái cửa đóng , là 3 hướng đi tiếp theo của map. Bạn cần đánh bể cái cửa ở hướng đi vô NPC 1 ( như trong hình ), và cái cửa ở hướng đi về phía boss 1. Sau khi cái cửa ở hướng đi vô boss 1 bể thì sẽ có 1 số con fogs xuất hiện và cắn rất đau. Vì vậy bạn nên đánh cửa vô boss 1 trước đến gần hết HP, chút nữa chỉ cần bem nhẹ là cửa bể, sẽ k bị fogs cắn chết.

Cửa đầu tiên bể, bạn vô nói chuyện với NPC 1 là cái kệ sách, rồi đến NPC 2 là cái bàn kế bên.Qua đánh bể cửa hướng vô room boss 1 , xong bạn sẽ vô 1 căn phòng, nói chuyện với NPC 3 là cái lò sưởi, rồi đến cái bàn là NPC 4 cùng trong room nàyĐánh bể cái cửa trong phòng này bạn sẽ vô room boss 1.

Bạn nói chuyện với NPC 5 là cái gương trước, rồi đến NPC 6 là cái lò sưởi, rồi lại nói chuyện với NPC 5 thêm 1 lần nữa để thả boss 1. Kill boss 1. Xong trả Q tại NPC 5.Khi đó cái cửa đi về hướng cuối map tự mở, bạn vô room này và k cần kill quái, chỉ cần nói chuyện với các NPC theo thứ tự 7a1 – > 7a2 -> 7a3 -> 7a4 như trong hìnhkhi đó quay lại cái hành lang sẽ thấy boss 2 xuất hiện. Trong quá trình bạn đánh boss 2 nó có thể biến về 1 trong 3 vị trí đầu , cuối hoặc giữa cái hành lang này.Quay lại nói chuyện với NPC 1 ; rồi sau đó qua room boss 1 để nói chuyện với NPC 8 là cái bàn đối diện cái lò sưởi ( NPC 6 ).

Xong vô room có các NPC 7, cánh cửa trong room này đã mở, dẫn bạn vô 1 room mới, nói chuyện với NPC 9 là cái kệ sách bên tay trái để thả quái ( thường gọi là quái người lửa ), giết hết quái trong room này.
Xong bạn đi theo hướng vô room boss 3 và 4, đập bể cái cửa cuối hành lang có fire trap để vô room

Đánh quái người lửa chờ boss 3 xuất hiện. Kill boss 3
Đập chest boss 3 thì boss 4 sẽ xuất hiện, kill boss 4.
Xong quay ngược lại nói chuyện với NPC 9 , rồi chạy vô room boss 3, quẹo bên phải vô trong nói chuyện với NPC 10 là cái bàn thờ chỗ con rồng.Nói chuyện với NPC 10 xong quay lại room của NPC 9 để nói chuyện với NPC 11 là 1 cái kệ sách khác nằm đối diện với NPC 9. Xong lại chạy lên NPC 10 nói chuyện 1 lần nữa để trả Q.
Quay ra room boss 3, quẹo phải bạn sẽ gặp 1 room có rất nhiều quái 3rd Happy Corps Hephonin. Kill hết quái trong room thì mới nhận đc Q tiếp.

Nhận Q tại NPC 12 là cái bệ thờ, xong nói chuyện với NPC 13 là cái lư hương bên trái để nhận Q. Tôi ký hiệu cái lư hương bên phải là NPC 14 để dễ hướng dẫn.
Nói chuyện với NPC 13 xong thì đi thẳng qua bên kia hành lang, theo hướng đi đánh 2 con boss Jameu, đánh bể cửa để vô room.Vô room này bạn nói chuyện với NPC 15 để thả mini boss Jealous Jameu. Đồng thời làm Q Drosnin ở NPC 16 và NPC 17.Kill nó xong quay lại trả Q tại NPC 13, xong qua nhận Q ở NPC 14. Khi ấy cái cửa trong room con mini boss Jealous Jameu cũng mở, bạn vô room này nói chuyện với NPC 18 để thả mini boss : blood jameu.

Đồng thời bạn nói chuyện với NPC 19 và NPC 20 kế bên để làm Q Drosnin.
Kill mini boss thứ 2 xong bạn quay lại trả Q tại NPC 14, xong nói chuyện với NPC 12 để thả boss 5. 
Kill boss 5 xong, trả Q tại NPC 12.

Bây giờ từ room boss 5 bạn có thể đi theo hướng để giết 7 con chim, đến gặp 1 cái cửa bên trái, đánh bể cửa để vô room.

Cửa vừa bể, bạn gặp ngay 1 con mini boss Shrine Keeper Maga, kill nó
Chạy lên bậc thang kill mấy con fogs illusion trước cho nó khỏi cắn. rồi nói chuyện với các NPC 21 theo thứ tự từ 1 đến 7.

Mỗi NPC 21 là 1 ngọn đèn, mỗi lần bạn nói chuyện với 1 ngọn đèn thì 1 con boss mini Shrine Keeper Maga xuất hiện, kill nó xong lại thả con tiếp theo. sau khi kill kết 7 con mini boss chim ở khu vực này thì bạn trả Q tại NPC 21 a7 , sẽ đc 1 box. Các Q mà nói chuyện với NPC 21 bạn có thể k làm vẫn clear đc map bình thường.

Nhớ phải quay lại trả Q tại NPC 10 chỗ con rồng thêm 1 lần nữa trước khi đi tiếp, vì bước này rất dễ quên, bỏ sót Q.

Xong quay lại chỗ con boss 3 xuất hiện, đi lên bậc thang, quẹo phải đánh cái cửa vô room boss 6. 

Bạn có thể chạy vòng quanh cái hành lang hình vuông này gặp NPC 22 và NPC 23 như trong hình để nhận Q.
Khi bạn nhận Q tại NPC 22, nó yêu cầu bạn giết quái Bone Chief Kansiok để kiếm cuộn giấy . bạn có thể vừa đánh cửa vô room boss 6 vừa kill quái Bone.Cửa vô room boss 6 bể , bạn phải kill hết đám quái Ogre Corps Pawanuku trong room mới thả đc boss.Nói chuyện với NPC 24 là cái lư hương ở góc room boss 6 để thả boss. Kill boss 6.

Sau khi kill boss 6, nói chuyện với NPC 25 theo thứ tự từ 1 đến 4. Các câu trả lời là 2 ; 1 ; 2 ; 1.
Rồi bạn đi vô cái hành lang phía tay trái, kế bên NPC 24 để vô trong, nói chuyện với NPC 26 quay ra nói chuyện với NPC 27. Xong quay vô trong nói chuyện với NPC 28, quay ra nói chuyện với NPC 29 để thả boss 7.


Chạy ra khỏi room boss 6, vòng qua phía hành lang bên kia vô room boss 7. Khi vô room bạn nhìn bên trái hồ nước có 1 cái hành lang, chạy đến cuối hành lang, nói chuyện với NPC 30 là cái kệ sách làm Q Drosnin, và nói chuyện với NPC 31 là bức tượng để thả boss 7.Kill boss 7 Trong quá trình kill boss 6 và boss 7, bạn đánh quái Bone, đến khi lượm đc cuộn giấy thì đến trả Q tại NPC 23. Nói chuyện 2 lần thì cửa room boss 8 mở.

Vô k cần kill quái, nói chuyện với NPC 32 -> NPC 33 -> NPC 34 để thả boss 8.Kill boss 8, rồi quay lại NPC 24 để trả Q.Nói chuyện với NPC 24 xong thì quay ngược lại, cũng trong room này có 1 hành lang mới đc mở ra. Chạy đến cuối hành lang có nhiều con fog, đánh bể cái cửa, bạn sẽ vô 1 room. 

Vô trong room này bạn thấy 1 con mini boss Maga ( con chim ), giết nó cửa trong room sẽ mở.

Đi theo đường của cái cửa mới mở, bạn phải tiếp tục đập bể cái cửa tiếp theo. sau 1 thời gian cái cửa này sẽ tự hồi sinh.Cửa bể , bạn vô gặp 1 cái hành lang, quẹo phải gặp NPC 35 là bức tượng cuối cùng, nói chuyện, xong đến nói chuyện lần lượt với NPC 36 ; NPC 37 là 2 cái tượng cùng trong hành lang này.Sau khi nói chuyện với NPC 37 bạn chạy thật nhanh về đập cái cửa để vô room NPC 38. Nếu đập chậm thì dame của bạn sẽ bị miss, quay lại nói chuyện với NPC 37, rồi lại đập cửa tiếp.

Đập cửa xong vô room, nói chuyện với NPC 38
Xong quay lên đập bể cái cửa để vô room boss 9.

Vô đc room boss 9, bạn nói chuyện với NPC 39 -> NPC 40 là 2 bức tượng trong room này.
Sau khi nói chuyện với NPC 40, 1 đám quái sẽ xuất hiện, bạn đánh quái đến khi warning là lúc con boss 9 xuất hiện.

kill boss 9

Sau khi kill dc boss 9, nói chuyện với NPC 41 là cái bức tượng nằm, rồi đến NPC 42 là cái ghế trên bậc thang.Ra khỏi room boss 9, đi theo hướng bên phải sẽ nhìn thấy NPC 43 là bức tuợng thẳng ngay đối diện cửa. Nói chuyện với NPC 43.Xong đi về phía cuối hành lang nói chuyện với NPC 44 là bức tượng kế bên cái cửa, để mở cánh cửa ấy.
Cửa mở bạn vô room, nói chuyện với NPC 45 theo thứ tự từ 1 đến 3 để vô room boss cuối.
Kill boss cuốiSau khi kill boss cuối bạn bấm vô NPC 46 là cái trụ nghiêng trong phòng. Có 2 dòng Q hiện ra, chọn dòng Q thứ 2 là Q Drosnin.Nếu làm Q bông tai thì bạn quay lại phòng con rồng, nói chuyện với NPC 10, nói 3 lần, xong đập chest. Rồi lên end map. Nếu k làm Q bông tai Drosnin thì bạn end map tại thời điểm này.

0944.71.4545