Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) – lv135

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Hướng dẫn đi map Altar of Siena ( b2f ) bằng hình ảnh game CabalCik.

Vừa vô map nhìn bên trái thấy NPC 1, nói chuyện rồi đi theo đường bên phải.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Bạn sẽ gặp 1 đám quái Cannibal Mushid, chỉ cần kill 1 con, rồi chạy đến warp di chuyển qua.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135


Bạn được chuyển đến 1 khu vực. ở đây có 2 con Cannibal Marp, phải giết nó gần như đồng thời rồi chạy nhanh đến cổng dịch chuyển để di chuyển tiếp. Nếu chỉ 1 con chết hoặc 2 con chết cách xa nhau về thời gian thì nó sẽ hồi sinh lại 2 con và phải đánh lại.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135


Đi tiếp phá vật cản, kill boss 1 ( thực ra đây k phải là boss mà là 1 con quái lớn cần đánh, mình gọi vậy để dễ hướng dẫn ). Sau khi kill boss1 thì click vô NPC 2, nói chuyện 2 lần để đc đi tiếp.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Đến đây bạn gặp 2 cái cột là NPC số 3a và 3b, nói chuyện với 2 NPC này để quái xuất hiện, kill quái lấy item. Nếu item chưa đủ thì lại click vô 2 NPC này để thả quái đánh tiếp. Đủ mỗi loại 5 item thì nói chuyện với NPC số 4 để mở cửa đi tiếp.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Đi tiếp, nói chuyện với NPC 5, kill quái xung quanh rồi vòng ra sau giết 2 con : Poluted Marp và Poluted mushid, xong quay lại chỗ NPC số 5 kill boss 2. Kill xong trả Q tại NPC 5.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Đi tiếp qua cái warp, bạn sẽ chạy qua một số bức tường lửa, rồi gặp NPC 6, nói chuyện để phá rào cản.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135


Đánh mấy con quái Maku, boss 3 sẽ xuất hiện, kill boss 3.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Kill xong boss 3, lấy item, nói chuyện với NPC 7 ( đối diện với chỗ boss 3 xuất hiện ) để thả boss 4. Kill boss 4. Lưu ýy1sau khi kill dc boss 3 phải chạy nhanh đến NPC 7 để nói chuyện, nếu k bạn sẽ bị mất boss 4.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Đi tiếp, đánh 2 cái hàng rào cản, sẽ gặp NPC 8, nói chuyện để nhận Q. Chạy tới đánh 1 cái hàng rào nữa, nói chuyện với NPC 9 ( bấm vào nói chuyện hơi khó ) để phá bỏ rào cản.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135


Chạy xuống dưới nói chuyện với NPC 10, kill quái lấy item quay về chỗ NPC 11 ( gần NPC 8 ) nói chuyện trả Q.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Đi tiếp, kill hết đám quái Cannibal Leaf thì sẽ thấy 1 đám Dorigo xuất hiện, yêu cầu kill 2 con boss 5 là Dorigo Heta.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135


Đi tiếp, phá bỏ hàng rào, chạy tới sẽ gặp NPC 12, nói chuyện -> warp vô room boss 6. Kill boss 6.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Sau khi kill boss 6 thì nói chuyện với NPC 13, thả boss 7, kill boss 7 rồi trả Q = cách nói chuyện 2 lần với NPC 13.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Chạy tới nói chuyện với NPC 14 để thả boss 8, kill boss 8.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Sau khi kill boss 8, đập box thì boss 9 sẽ xuất hiện bên trong, bấm vô cổng dịch chuyển để vô kill boss 9. Nhớ là từ boss 8 trở đi thì boss sẽ có thể kill bức tử ( one hit ), đánh nó phải dồn dame và cẩn thận.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

Kill xong boss 9, quay ra chỗ boss 8 khi nãy để nói chuyện với NPC 15, thả boss cuối, kill nó. Trả Q tại NPC 15 thì đc 2k honor.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135


Xong quay vô NPC 16 chỗ con boss 9 vừa bị giết khi nãy để trả Q, end map.

Hướng dẫn đi Altar of Siena (B2F) - lv135

1 Lưu ý : sau khi bạn giết đc boss 4 mà bị chết về đầu map thì có thể sử dụng cổng dịch chuyển đối diện NPC 1 để di chuyển lên, k cần đi = đường 2 con Cannibal Marp.

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi