Hướng dẫn đi Altar of Siena (B1F) – lv135

Vừa vô map gặp NPC số 1, nói chuyện, nhận item Q1, kill boss 1. Nhớ là boss 1 có buff đẩy bạn qua room dịch chuyển. Nếu bị vô room này hoặc là kill quái rồi bấm vô cái cổng để ra, hoặc để quái cắn chết thì sẽ về điểm xuất phát. Cách để không bị đẩy đi như sau : đứng sát với cây cầu để đánh nó, khi nó warning thì dash nhanh vào chỗ cây cầu để đứng thì sẽ k bị đẩy đi.


Kill boss 1 xong, chạy tiếp gặp NPC số 2, nói chuyện, quay lại 1 xíu, nói chuyện với NPC số 3, rồi đến NPC số 4. Xong nói chuyện với NPC số 2, nhận item Q2.

Kill boss 2, nhớ là boss 2 có thể dịch chuyển đến 1 số vị trí gần đó.Đi tiếp gặp NPC số 5, nhận item Q 3, kill boss 3.


Đi tiếp gặp NPC số 6, nói chuyện – > chạy thẳng tới nhìn bên trái, nói chuyện với NPC 7, quay lại quẹo phải nói chuyện với NPC 8. Xong quay lại nói chuyện với NPC 6 thêm 1 lần nữa nhận item Q 4.Sau khi có đủ 4 item đến nói chuyện với NPC số 9 để trả Q. NPC 9 là 4 bức tượng, nói chuyện với bức nào trước cũng đc.Chạy lên kill boss 4 a và 4b ( vì 2 con này đc có 1 box ). Cả 2 con có thể đánh bạn 1 lượt nên đánh con 4a trước dễ hơn.
Chạy tiếp, qua cổng dịch chuyển thì sẽ gặp mấy cái bệ thờ, đến cái bệ thờ thứ 2 có con mini boss Umpra the Weak. Kill nó lấy item, nói chuyện với NPC 10 ( là bệ thờ thứ 2 ).
Xong đi tiếp 1 xíu sẽ gặp NPC 11, nói chuyện trả Q, nó sẽ chuyển bạn đến cái room dịch chuyển, đập box, hên xui rớt đc vòng tay Prideus’ Bracalet.

Chạy đến gần cuối map gặp bức tượng hình rắn là NPC 12, nói chuyện, quay lại NPC 13 là cái bệ thờ đầu tiên nói chuyện -> chạy lên nói chuyện với NPC 12. Yêu cầu kill quái, mỗi loại 10 con, xong trả Q tại NPC 12. Kill boss 5.
Đi tiếp vô trong gặp bức tượng hình rắn thứ 2 là NPC 14, nói chuyện, thả boss cuối. Kill boss.


Xong chạy sâu vô phòng boss cuối, gặp NPC 15, nói chuyện 2 lần, end map.
Nhìn chung từ sau khi đánh boss 4b thì đi có pty 2 ng làm Q sẽ nhanh hơn.
Kinh nghiệm đi map này thì khi đánh boss cuối nên đứng ở cái cổng thứ 2 tính từ trong chỗ con boss ra ( giữa 2 bệ cổng ) thì boss đánh miss khá nhiều. Ngoài ra nên đánh xong boss cuối rồi hãy đi làm Q vòng tay Prideus thì tỷ lệ rớt vòng sẽ cao hơn.

0944.71.4545