Hướng dẫn cài đặt CyberPanel lên máy chủ CentOS

Hướng dẫn cài đặt CyberPanel lên máy chủ CentOS

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Cyber Panel  là một trong những control panel miễn phí rất tốt dành cho Linux để cài đặt và quản lý webserver, phục vụ các website sử dụng ngôn ngữ PHP và MySQL.

Bài viết này hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt CyberPanel lên máy chủ VPS của bạn, để cài đặt được VPS cần đủ các yêu cầu tối thiểu sau.

Cấu hình yêu cầu của Cyber Panel

  • CentOS 7 hoăc Ubuntu (18.04 , 18.10)
  • Ram tối thiểu 1GB
  • Ổ cứng tối thiểu 10GB

Các bước cài đặt

Hướng dẫn cài đặt CyberPanel lên máy chủ CentOS

Would you like to restart your server now? [y/N]: y

Tại đây bạn chọn y nếu muốn restart lại server , hoặc chọn N nếu không muốn restart

Truy cập giao diện Cyber Panel

Để vào trang admin bạn ra trình duyệt và truy cập: https://ipvps:8090

Hướng dẫn cài đặt CyberPanel lên máy chủ CentOS

Đăng nhập với thông tin admin đã tạo trước đó

Hướng dẫn cài đặt CyberPanel lên máy chủ CentOS

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi