Giới hạn INODE là gì?

maxresdefault

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

NODE đại diện cho số lượng của tất cả các tập tin (file) nằm trên tài khoản Hosting của bạn. Ví dụ: một email trong tài khoản của bạn sẽ là 1 inode, một email chứa 2 tập tin đính kèm sẽ là 3 inodes. Bất kỳ tập tin hình ảnh, video, tập tin HTML, thư mục  hay bất kỳ tập tin mã nguồn nào đều liên quan tới inodes

Điều gì xảy ra nếu đạt đến giới hạn INODE?

Khi đã đạt tới giới hạn INODE, bạn sẽ không còn có thể tạo thêm bất kỳ tập tin (file) nào nữa. Trang web của bạn cũng có thể ngừng hoạt động. Giải pháp là loại bỏ bất kỳ tập tin nào mà trang web không sử dụng (nhật ký (logs), các tập tin tải lên, hình ảnh), email hoặc xóa đi các email trong thư mục spam.

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi