Get Permalink By Page Name Or Slug

wordpress

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

We used to write custom functions to return these values until we discovered you can pass get_permalink a function that will return the ID.

Examples..

Get Permalink By Page Name

Get Permalink By Page Slug

Note On Hierarchical Pages and The Slug

If you have a page hierarchy you will have to pass the full slug including the parent to the get_page_by_path function.

Example… To get the permalink using method with child page, you need to pass the full slug. In this case we have a child page called “Parties” with a parent page called “Events”.

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi