Creating full width (100% ) container inside fixed width container.

row fluid explain

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Some times we need to add a full width containers (which spans 100% of window) inside a container which has a fixed width and aligned center.

Following code helps to achieve the layout.

Demo: http://jsfiddle.net/m1L6pfwm/2/

HTML

CSS

How it works:

Css units vw (viewport width) is used here. IE9 above has support for vw & vh css units.

Picture

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi