Change host DB URL Update WordPress ( No Plugins )

updatewpurls

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Do you want to update URLs after moving your WordPress site? It can be quite painful to manually edit each post or page just to replace old URLs. In this article, we will show you how to easily update URLs when moving your WordPress site.

Step 1 :  Login to your database

Step 2 : Select database -> SQL

Step 3 : Copy code below and

+ replace yourprefix_ to your database prefix

+ http://old-domain.com to your old domain

+ http://new-domain.com to your new domain

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi