Cách Set Sky Hiển Thị Trạng Thái Trên Website

https:  lh3.googleusercontent.com  t9FF  JGfVY UKzTgS6NISI AAAAAAAAAaE  rM D OyvWE dienanh24g.vn 20121026 Skype 6 3 002

Việc đầu tiên bạn cần làm là cho phép hiển thị trạng thái trực tuyến trên web. Để thực hiện bạn đăng nhập Skype, chọn thực đơn Tools -> Options -> Privacy và đánh dấu chọn Allow my status to be shown on the web.

Tiếp theo bạn click vào địa chỉ http://www.skype.com/intl/en-us/tell…-skype-button/ và thực hiện theo các bước.

Việc đầu tiên bạn cần làm là cho phép hiển thị trạng thái trực tuyến trên web. Để thực hiện bạn đăng nhập Skype, chọn thực đơn Tools -> Options -> Privacy và đánh dấu chọn Allow my status to be shown on the web.

Tiếp theo bạn click vào địa chỉ http://www.skype.com/intl/en-us/tell…-skype-button/ và thực hiện theo các bước.

Bước 1: Nhập Skype Name (Tên mà bạn dùng để đăng nhập trên Skype).

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng hoặc click vào link này để tạo biểu tượng.

Bước 3: Xem hiển thị trước.

Bước 4: Khi đã ưng ý thì chép phần mã nằm trong Copy & pase this code để dán vào HTML/JavaScript trên Blogger hay dán vào mã nguồn website của bạn.

Chúc bạn thành công !!!

0944.71.4545