Cách cài đặt NginX trên CentOS 7

nginx overview

NginX là một trong các phần mềm Web Server được ưa chuộng nhất thế giới nhờ đơn giản trong cấu hình và tiết kiệm bộ nhớ hệ thống. ngoài ra nó còn giúp server yếu xìu của bạn chịu đựng được lượt truy cập khổng lồ nữa đấy. Sau đây là cách cài đặt NginX trên hệ điều hành CentOS 7.

Trước khi cài đặt NginX

Để có một hệ thống hoàn hảo cho web server thì độc một mình NginX không đủ đâu nhé. Các bạn cần phải cài đặt MySQL / MariaDB và PHP nữa. Bài viết sau sẽ giúp các bạn điều đó. Nhưng trước hết hãy cài đặt thành công NginX đã nhé.

Giờ thì mở cửa sổ dòng lệnh lên, nếu trên máy Macbook thì vào cửa sổ Console và gõ “ssh root@IP” để truy cập vào hệ thống. Trên Windows hãy sử dụng Putty để kết nối nhé.

Cách cài đặt NginX trên CentOS 7

Trước hết, các bạn cần cài đặt Epel:

sudo yum install epel-release

Sau đó, cài đặt NginX qua dòng lệnh:

yum install nginx

Sau đó, các bạn có thể bắt đầu chạy NginX:

systemctl start nginx

Sau khi khởi chạy NginX, các bạn cần phải cho phép tường lửa của CentOS cho phép http và https nữa:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
firewall-cmd --reload

Uki, giờ thì các bạn có thể truy cập qua trình duyệt địa chỉ IP của VPS rồi, nếu hiện lên lời chào mừng như sau đây sẽ thành công:

Cài đặt NginX thành công

Cài đặt NginX thành công

Và giờ thì, để cho NginX khởi động cùng với hệ điều hành, các bạn thêm lệnh sau đây nha:

systemctl enable nginx

Và xin chúc mừng, các bạn đã cài đặt NginX thành công. Giờ cần một vài lưu ý nữa nha:

Những lưu ý, cách sử dụng NginX

Trước hết, các file cài đặt cũng giống như Apache ở chỗ:

  1. Thư mục cài đặt tại /etc/nginx/conf.d/
  2. Các file cài đặt kết thúc là “.conf”
  3. File cài đặt chung nằm tại /etc/nginx/nginx.conf
  4. Thư mục làm việc mặc định là /usr/share/nginx/html

Thông thường, để thêm tên miền vào thì các bạn tạo ra tên file ví dụ như domain.com.conf và thả vào thư mục cài đặt chung tại /etc/nginx/conf.d/

Tương tự, nếu bạn cài đặt SSL cho website thì cũng phải tạo thêm một file cài đặt tương tự cho dễ chỉnh sửa. Vì hầu hết các cài đặt ở hai file cho hai phiên bản http và https đều gần như nhau !

Chúc các bạn thành công !

0944.71.4545