Bắt Buộc Cài Đặt Plugin WordPress Khi Kích Hoạt Theme

tgm

Theme WordPress muốn hoạt động tốt không thể thiếu các plugin. Nếu bạn viết Theme ra chỉ để bạn dùng thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn muốn bán Theme này trên các chợ theme hay chia sẻ nó cho cộng đồng thì những người khác không thể biết bạn dùng những Plugins gì để cài vào.

Bạn có thể đính kèm các plugin đi cùng với theme, sau đó viết 1 file hướng dẫn phải cài các plugin đó. Nhưng như vậy sẽ gây bất tiện cho người dùng.

Hôm nay, tôi chia sẻ cho các bạn 1 giải pháp giúp cài đặt tất cả các plugins mà bạn quy định khi kích hoạt Theme. Đó là sử dụng TGM Plugin Activation  Thư viện PHP giúp bắt buộc hoặc khuyến kích cài đặt plugins cho Theme hoặc Plugins.

tgmCÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 01: Download TGM Plugin Activation tại đây sau đó copy file class-tgm-plugin-activation.php bỏ vào thư mục theme bạn đang dùng

Bước 02: Tạo file plugins.php trong thư mục theme của bạn

Bước 03: Mở file functions.php trong thư mục Theme của bạn và thêm vào đầu file đoạn code sau:

<?php
require_once 'class-tgm-plugin-activation.php';
require_once 'plugins.php';
?>

Bước 04: Thiết lập Plugins bắt buộc cài

Mở file plugins.php và bỏ vào đó đoạn code sau:

<?php
function adt_plugin_activation() {
//Day la phan thiet lap cac plugin
        $plugins = array(
              
                array(
                        'name'=>'Contact Form 7',
                        'slug'=>'contact-form-7',
                        'required' => true
                        ),
                array(
                        'name'=>'Advanced Custom Fields',
                        'slug'=>'advanced-custom-fields',
                        'required' => true
                        )
            
);
//Day la phan thiet lap TGM
        $configs = array(
                'menu' => 'adt_plugin_install',
                'has_notice' => true,
                'dismissable' => false,
                'is_automatic' => true
        );
        tgmpa( $plugins, $configs );

}
add_action('tgmpa_register', 'adt_plugin_activation');
?>

Ở đây, tôi thiết lập 2 plugin: Contact Form 7 và Advanced Custom Fields

Mỗi plugin sẽ là 1 mảng

array(
    'name'=>'Contact Form 7', //Ten plugin
    'slug'=>'contact-form-7', //Slug plugin. Vi du: https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
    required' => true //True: Bat buoc, False: Khong bat buoc
),

Nếu muốn thêm plugin chỉ cần thêm array là được.

Nếu không muốn lấy plugin WordPress.org thì bạn sửa array thành như sau (Áp dụng cho nhưng plugins bạn tự viết hoặc plugin mua ở nơi khác):

array(
"name"=>"Your Name Plugin",
"slug"=>"slug-plugin",
"source"=>"link plugin"
"required"=>true
)

Như vậy là xong!

Khi bạn vào trang quản trị, sẽ có dòng thông báo yêu cầu cài đặt Plugins. Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn là các plugins sẽ được cài đặt tự động!

Kết luận

Trên đây, tôi đã giới thiệu cho các bạn cách sử dụng TGM Plugin Activation để bắt buộc cài đặt plugin wordpress khi kích hoạt Theme.

Nếu bất kỳ có câu hỏi nào hãy comment ngay phía dưới.

0944.71.4545