Add Custom fonts to Flatsome

Add Custom fonts to Flatsome

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Adding custom fonts to Flatsome is easy with a bit of custom CSS and font upload plugins.

Add this custom CSS to your settings together with custom uploaded fonts.

Base font:

Navigation font:

Heading font:

Alt font:


Custom font upload

We recommend this plugin for custom font upload:  https://wordpress.org/plugins/use-any-font/


TypeKit fonts

We recommend this plugin to use TypeKit fonts:  https://wordpress.org/plugins/typekit-fonts-for-wordpress/


Alternative plugin

We recommend this plugin for custom fonts since the Use Any Font is a paid plugin: https://wordpress.org/plugins/custom-fonts/


Remember

Disable Google fonts if you want to use custom fonts only.

Flatsome loads Google Fonts by default. You can disable the loading of Google fonts in
Theme Options → Style → Typography

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi