Tắt Visual Editor ở một số Trang hoặc Post Type (Removing Visual Editor On a Specific Page)

Tắt Visual Editor ở một số Trang hoặc Post Type (Removing Visual Editor On a Specific Page)

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Ở một số Trang, hoặc bài viết, khách hàng không muốn chỉnh sửa ở giao diện trực quan ( Visual Editor ), mà chỉ muốn copy paste HTML vào khung soạn thảo. Để tranh mất thẻ HTML khi bật qua lại giữa Text Editor và Visual Editor, ta có thể vào function.php và quăng đoạn code sau để tắt Visual Editor ở một số Page/Post Type

Tương tự chúng ta có thể đổi tham số ‘page’ thành ‘post’ hoặc ‘post_type_cua_ban’ để tắt ở một số bài viết thuộc post/post_type khác

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi