10 kĩ thuật hay được dùng trong golang

1 vHUiXvBE0p0fLRwFHZuAYw

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Sử dụng một GOPATH duy nhất

Sử dụng đồng thời nhiều GOPATH sẽ không giúp cho hệ thống mở rộng tốt. Bản thân GOPATH đã rất độc lập (thông qua import path). Việc sử dụng một lúc nhiều GOPATH sẽ đem lại hiệu ứng phụ, ví dụ như nhiều phiên bản khác nhau cho một package. Bạn có thể update version của một package tại chỗ này nhưng lại quên chỗ khác. Cá nhân tôi chưa từng thấy một project nào lại cần nhiều GOPATH khác nhau.
Một số dự án lớn như camlistore cũng vendoring bằng cách đóng băng tất cả các phụ thuộc vào một folder sử dụng godep. Điều đó có nghĩa là ngay cả các dự án đó cũng sử dụng một và chỉ một GOPATH.

Sử dụng hàm khi dùng select bên trong vòng for

Đoạn code trên lấy timestap sau mỗi 4s, khi số giây chia hết cho 4 sẽ break. Đoạn code sử dụng label L để break bởi nếu chỉ dùng break đơn thuần thì sẽ không thoát ra khỏi cả vòng for.
Mặc dù đây là cách dùng đúng cho label, tuy nhiên cá nhân tôi không thích cách dùng này lắm. Nếu đoạn code được viết lại như sau thì sẽ không cần dùng label nữa
Như vậy nếu tách ra hàm một cách thích hợp thì sẽ không cần phải sử dụng GoTo nữa.

Khi khởi tạo struct, hãy sử dụng tên của thuộc tính

Giả sử chúng ta có struct dưới đây

Có 2 cách để khởi tạo T, và đều đem lại kết quả như nhau

Mặc dù đem lại kết quả giống nhau, tuy nhiên hãy hình dung ta thêm thuộc tính vào T

Khi đó thì cách không chỉ định tên của thuộc tính sẽ compile error (lỗi không đủ giá trị)

Hãy chia làm nhiều dòng khi khởi tạo struct

Thay vì viết là

thì hãy viết

Thêm hàm String() vào enum kiểu int

Giả sử chúng ta có kiểu enum như sau

Tuy nhiên khi sử dụng trong code thì sẽ khó phân biệt kiểu, do đó nếu chúng ta thêm method

thì khi print ra sẽ hiển thị s là “Running” thay vì 0

Khi sử dụng iota hãy nhớ thêm +1

Giả sử chúng ta có struct như sau:

và struct này được sử dụng

Bạn có thể thấy chúng ta đã quên mất khởi tạo giá trị State, và nó ngẫu nhiên nhận giá trị Running, có vẻ là một giả định không hề tốt

Vậy điều cần làm là thay vì bắt đầu enum từ 0, chúng ta hãy bắt đầu từ 1

Hoặc có thể làm một cách khác

Hãy trả lại function ngay khi có thể

Nếu có xử lý

thì hãy thay bằng

Sử dụng slices, map dưới dạng custom type

Giả sử chúng ta có một hàm trả về server list

Giả sử chúng ta muốn thêm việc filter tên Server vào thì sẽ phải sửa trực tiếp hàm ListServers, hoặc thêm hàm mới đại loại như ListServerFiltered, khá là phiền phức. Khi đó để xử lý đẹp đẽ, chúng ta chỉ cần gán type slice thành 1 type khác rồi bind xử lý mới vào nó

Sử dụng hàm wrappter WithContext

Giả sử chúng ta có rất nhiều xử lý giống nhau

Chúng ta có thể viết lại đẹp đẽ hơn

Kĩ thuật trên na ná kĩ thuật decorator của python

Sử dụng hàm getter, setter khi access map

Vì Map trong golang không phải là threadsafe, nên sử dụng getter, setter sẽ tốt hơn cho việc debug

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi