Xóa các Dashboard Widget ở màn hình bắt đầu WordPress – Remove all the default WordPress dashboard widgets

Xóa các Dashboard Widget ở màn hình bắt đầu Wordpress - Remove all the default WordPress dashboard widgets

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Thêm đoạn code phía dưới vào function.php để Xóa các Dashboard Widget ở màn hình bắt đầu WordPress – Remove all the default WordPress dashboard widgets

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi