Woocommerce shop manager role breaks WPBakery Page Builder roles.

woocommerce checkout page builder for wpbakery page builder formerly visual composer

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

It was related to WooCommerce update in newer version editable_roles was setup incorrectly.

In line: wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-user-functions.php:397
$shop_manager_editable_roles = apply_filters( ‘woocommerce_shop_manager_editable_roles’, array( ‘customer’ ) );

shop_manager role is not set as editable_role but it setup’ed a some other role “customer” and this causes an issue when opening the edit page/post view.

Fix will be available in next relaase of WPBakery Page Builder,
quick fix is:

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi