Thay đổi phiên bản php cho kusanagi

Thay đổi phiên bản php cho kusanagi

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Thay đổi phiên bản php cho kusanagi

Hiện tại Kusanagi Hỗ trợ mặc định là PHP 7.2 bản mới nhất tuy nhiên trong quá trình sử dụng chúng ta cần cấu hình các bản php thấp hơn như 5.6 để chạy website thì chúng ta có thể cấu hình như sau

Login ssh vào vps kusanagi
Gõ lệnh kusanagi hhvm

Thay đổi phiên bản php cho kusanagi

Thay đổi phiên bản php cho kusanagi

Như vậy chúng ta đã cấu hình thành công cho kusanagi dùng php5.6

Để nâng lại về php 7.0 chúng ta dùng lệnh

kusanagi php7

Thay đổi phiên bản php cho kusanagi

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi