Show view count of a post on wordpress

Show view count of a post on wordpress

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

You can simply do it without a plugin.

To count the post views, the first thing you have to do is to add the following code to your WordPress Theme functions.php

And now we will call this function in the single.php to update the count value in the Database.

Now in the same single.php file if we want to show the post view count, we can use this code:

Now to show all the popular post in the descending order by post view count. use this code:

Happy Coding

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi