Cách để thiết lập Post Type Archive trở thành trang chủ của website WordPress

post type archive as frontpage

Cách để thiết lập Post Type Archive trở thành trang chủ của website WordPress :

Bước 1 : Đầu tiên, ta và Setting -> Permalinks, chọn 1 trang bất kỳ làm trang chủ ( có thể dùng trang trắng ).

Bước 2,: Vào function.php trong theme, copy và dán đoạn code sau vào. thay thế YOUR CTP bằng tên post type của bạn ( ví dụ : portfolio, product, … ).

/*
* 1. Go to Settings > Permalinks and select any page as home page
* 2. Then use the following code
*/
add_action( "pre_get_posts", "archive_page_as_front_page" );
function archive_page_as_front_page( $query ){
if( is_admin() ) return;
if( $query->get( 'page_id' ) == get_option( 'page_on_front' ) ){
$query->set( 'post_type', 'YOUR CTP' );
$query->set( 'page_id', '' );
$query->is_page = $query->is_singular = 0;
$query->is_archive = $query->is_post_type_archive = 1;
}
}

0944.71.4545