Set phpMyAdmin Login Cookie Validity Time (Đặt thời gian cookie đăng nhập phpMyAdmin)

Set phpMyAdmin Login Cookie Validity Time (Đặt thời gian cookie đăng nhập phpMyAdmin)

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Set phpMyAdmin Login Cookie Validity Time (Đặt thời gian cookie đăng nhập phpMyAdmin)
MacOS
add the following line :
OSPanel (Open Server)
phpMyAdmin disable admin login

Just need to edit /etc/phpmyadmin/config.inc.php Open this file. find /* Authentication type */ add

OSPanel (Open Server)

Step 1 : Open \OSPanel\userdata\config\phpmyadmin_config.inc.php

Step 2 : Find $cfg['Servers'][1]['auth_type'] = 'cookie'

Step 3 : Replace with this code

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi