Override Template trong WordPress

wordpress

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

WordPress rất mạnh trong việc sắp xếp và xây dựng cấu trúc theme semantic. Điều đó làm rất nhiều người dễ dàng tùy biến website của mình theo các cách khác nhau.

Main Template

Hãy bắt đầu với các page template cơ bản nhất.

Những file template theo cấu trúc  WP hierarchy nằm ngoài cùng root theme folder sẽ đơn giản như thế này. Mình lấy ví dụ:

page.php

taxonomy.php

category.php

single.php

archives.php

Tùy biến Template riêng cho cụ thể 1 post/page/type

Tiếp theo, là khi bạn tùy biến các Template riêng của từng template, nó sẽ trở thành như thế này:

  • page-58.php
  • single-151.php

(tức là lấy ID để làm giá trị gắn template cố định cho ID đó)

Hoặc:

  • taxonomy-news.php
  • page-about.php

(tức là lấy slug để gắn template)

Tùy biến Template theo những tiêu chí phức tạp hơn

Giờ phức tạp hơn, ta muốn gắn 1 Template  mà khi người ta gõ index.php?author=anthony&featured=1 thì sẽ có 1 Custom Template riêng.

Suy luận đầu tiên:

Page template mặc định sẽ là author.php (theo  WP hierarchy).

Tuy nhiên, lại có thêm featured=1. Cái này là gì ta?

Trong WordPress, cái bạn đang hỏi được gọi là var, và được call bằng get_query_var()

Khi đó bạn cần làm các thao tác sau:

  1. Đăng ký var featured (tự tìm hiểu món này hay lắm nhé).
  2. Tìm hiểu về template_include() – là hình thức override template phức tạp hơn.
  3. Xác định tình huống if( is_author() & get_query_var(‘featured’) == ‘1’) thì sẽ include template riêng cho nó thông qua lệnh get_template_part()

Có hay không?

Chưa hết đâu, còn dăm ba case tình huống override template phức tạp hơn sẽ được mình chia sẻ trong thời gian tới nhé.

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi