Open Server – Increase phpmyadmin session up to 5 hours

Open Server - Increase phpmyadmin session up to 5 hours

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

stop OpServ
open … \ OpenServer \ userdata \ config \ phpmyadmin_config.inc.php
add the line

open
… \ OpenServer \ userdata \ config \ PHP-5.2.17_php.ini
… \ OpenServer \ userdata \ config \ PHP-5.3.23_php.ini
… \ OpenServer \ userdata \ config \ PHP-5.4.13_php .ini
… \ OpenServer \ userdata \ config \ PHP-5.x.xx_php.ini
change session.gc_maxlifetime = 3600 to

launch OpServ

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi