Kiểm tra tên miền và hosting đang sử dụng ở đâu

Kiểm tra tên miền và hosting đang sử dụng ở đâu

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Đối với một website có thể hoạt động được trên internet cần phải có Tên miền và Hosting, Tuy nhiên cần xác định lỗi do tên cài đặt DNS của Tên miền hay Lỗi do Hosting để gửi yêu cầu hỗ trợ tới đúng địa chỉ của đơn vị hỗ trợ.

Để kiểm tra một website có hoạt động trên hosting của TENTEN:
Truy cập website: http://www.whoishostingthis.com
Nhập tên website và nhấn Search: 
Kiểm tra tên miền và hosting đang sử dụng ở đâu
Kết quả trả về bao gồm địa chỉ IP của hosting đang sử dụng và máy chủ phân giải tên miền (Name Server)
Kiểm tra tên miền và hosting đang sử dụng ở đâu
Địa chỉ hosting được hiển thị tại dòng “IP Address
Máy chủ phân giải tên miền được hiển thị phía dưới mục “Name Server

– Các dải địa chỉ IP sau thuộc quản lý của TENTEN:
+ IP Address: 103.18.4.xxx (Với xxx= từ 1 đến 254) --> Địa chỉ IP dành cho VPS TENTEN
+ IP Address: 103.18.5.xxx (Với xxx= từ 1 đến 254) --> Địa chỉ IP dành cho VPS TENTEN
+ IP Address: 103.18.6.xxx (Với xxx= từ 1 đến 254) --> Địa chỉ IP dành cho máy chủ hosting của TENTEN
+ IP Address: 103.18.7.xxx (Với xxx= từ 1 đến 254) --> Địa chỉ IP dành cho máy chủ hosting của TENTEN
+ IP Address: 137.59.106.xxx (Với xxx= từ 1 đến 254) --> Địa chỉ IP dành cho máy chủ hosting của TENTEN
Nếu:  không đúng 2 địa chỉ IP trên website của bạn sẽ không hoạt động được trên hệ thống hosting TENTEN, vui lòng kiểm tra lại cài đặt DNS của tên miền.

– Một tên miền có thể tìm thấy địa chỉ IP của hosting phụ thuộc vào máy chủ đang xử lý phân giải tên miền (được gọi là Name Server)

+ Một tên miền được đăng ký tại TENTEN nhưng có thể được phân giải bởi một hệ thống phân giải tên miền bất kỳ ngoài TENTEN. Khi đó các bản ghi cài đặt DNS của tên miền tại hệ thống TENTEN không có hiệu lực.
+ Hệ thống phân giải tên miền của TENTEN không xử lý các tên miền được đăng ký tại các nhà cung cấp khác, Do đó, Việc cập nhật Name Server của một tên miền về hệ thống Name server của TENTEN sẽ không được xử lý phân giải tên miền dẫn tới việc không tìm thấy địa chỉ IP Address của hosting.
– Các Name Server của TENTEN gồm có:
+ Đối với tên miền quốc tế:
 Kiểm tra tên miền và hosting đang sử dụng ở đâu
+ Đối với tên miền Việt Nam:
Kiểm tra tên miền và hosting đang sử dụng ở đâu
+ Tên miền đang sử dụng dịch vụ Cash Parking của TENTEN:
    Kiểm tra tên miền và hosting đang sử dụng ở đâu

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi