Hướng dẫn upload video lên Youtube

Hướng dẫn upload video lên Youtube

Bước 1: Tạo tài khoảng trên Youtube.com (để tạo tài khoảng trên Youtube các bạn cần phải có địa chỉ gmail (không được sử dụng địa chỉ email khác)

Hướng dẫn upload video lên Youtube

Bước 1: Tạo tài khoảng trên Youtube.com (để tạo tài khoảng trên Youtube các bạn cần phải có địa chỉ gmail (không được sử dụng địa chỉ email khác)

Bước 2: Upload video. Để upload video các bạn vào menu “Upload” >>> click tiếp nút “Upload video” sau đó chọn video cần úp lên.

Bước 3: Điền thông tin theo yêu cầu

1. Title: (tiêu đề video)
2. Description: (miêu tả nội dung của video)
3. Tags: (từ khóa có liên quan)
4. Category: (thể loại)
5. Save (lưu)
6. Embed – Code video chèn cho blog

Bước 4: Sau khi upload hoàn thành 100% bạn click vào “Save” để hoàn tất việc upload

Bước 5. Copy code trong khung “Embed” để dán vào blog của bạn
Hoặc bạn có thể click vào user name >>> My video để mở video xem thử và lấy code để chèn vào blog của bạn.

0944.71.4545