Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site

inet.vn upload image google site googlesite1

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Hiện nay, có rất nhiều công cụ giúp đỡ chúng ta xây dựng website.
iNET đã hướng dẫn bạn tạo trang web dựa trên Blogger, WordPress, Tumblr. Ở lần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn ứng dụng Google Site.

Bạn chỉ cần có thêm tên miền và thực hiện những thao tác đơn giản sau.

I.    Xác thực tên miền

Bước 1

Xác minh: Truy cập Webmaster tool www.google.com/webmasters/tools/?hl=vi

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site
Bước 2

Chọn nút  THÊM TRANG WEB 
 

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site
 

Bước 3

Nhập tên miền, chọn Tiếp tục
 

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site

Bước 4

Chọn Các phương thức thay thế

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site
 

Bước 5

Chọn nhà cung cấp tên miền.
 

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site

Bước 6

Chọn Nhà cung cấp  Khác
 

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site
 

Bước 7

Lưu lại thông số bản ghi TXT hoặc CNAME của Google yêu cầu.

 

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site

Bước 8

Bạn sang cửa sổ mới, đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của iNET, tài khoản này được gửi vào email của bạn ngay khi bạn đăng ký tên miền tại iNET.

 Link đăng nhập: http://cpanel.inet.vn

 

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site

Bước 9

Tạo bản ghi TXT với các thông số:

–    Tên bản ghi: @
–    Giá trị: Lấy giá trị tại Bước 7
–    Loại: TXT

 

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site
Bạn đợi khoảng 20 phút để các bản ghi được cập nhật, sau đó quay lại cửa sổ Bước 7 chọn  XÁC MINH.
 
Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site

Bước 10

Kết quả xác minh thành công được hiển thị như sau:

 

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site

II.    Trỏ tên miền về Google site

Bước 11

Bạn sang cửa sổ mới, đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của iNET, tài khoản này được gửi vào email của bạn ngay khi bạn đăng ký tên miền tại iNET.

 Link đăng nhập: http://cpanel.inet.vn

  Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site
Bước 12

Tạo 2 bản ghi loại Cname, cụ thể như sau:


Tên bản ghi Loại Giá trị
@ Cname ghs.google.com
www Cname ghs.google.com


Bước 13

 Truy cập http://sites.google.com/

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site

Bước 14

Chọn site bạn muốn trỏ tên miền về như hình dưới đây.
 

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site
 
Bước 15

Nhấn vào Thêm, sau đó bạn chọn Quản lý trang web.
 

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site

Bước 16

Chọn  Địa chỉ Web
 

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site

 

Bước 17

Nhập tên miền và chọn  Thêm mới

Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site


Bước 18

Sau khi thêm mới tên miền của bạn sẽ được cập nhật thêm vào mục Địa chỉ Web cho trang này: 


Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site

Chúc bạn thành công!

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi