Hướng dẫn sửa lỗi Maximum execution time in phpMyadmin

xampp

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Hướng dẫn sửa lỗi Maximum execution time in phpMyadmin

Ta vào xampp\phpmyadmin\config.inc.php

Tìm các dòng và sửa như sau :
post_max_size =750M

upload_max_filesize =750M

max_execution_time =5000

max_input_time =5000

memory_limit =1000M

 

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi