Hướng dẫn repair MySQL database

wct repair db

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Khi database bị crash table, để repair các database này, ta thực hiện các cách sau đây:

-Đối với database sử dụng engine InnoDB, thêm “innodb_force_recovery = 1” vào file my.cnf và restart dịch vụ mysql. Sau khi việc repair tự động hoàn tất, xóa “innodb_force_recovery = 1” trong file my.cnf và restart dịch vụ lại một lần nữa.

-Đối với database sử dụng engine MyISAM, ta sử dụng command bên dưới để repair:

mysqlcheck -u <username> -p -r <database_name>


Hoặc:

myisamchk -r -f <path_of_table>

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi