Hướng dẫn nâng cấp PHP 5.3 PHP 5.6 trên CentOS 6.7

images hinh bai viet php icon

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để nâng cấp PHP 5.3 PHP 5.6 trên CentOS 6.7.

# cd /tmp</code

# wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm && rpm -Uvh epel-release-latest-6.noarch.rpm

# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm && rpm -Uvh remi-release-6*.rpm

# nano /etc/yum.repos.d/remi.repo

sau đó chỉnh sửa như bên dưới nhé.

Sau khi sửa thì lưu lại và cài đặt thôi
Sau khi cài đăt xong, các bạn reboot lại VPS

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi