Hướng dẫn kết nối wordpress với memcached

grep memcache03

Các bước thực hiện như sau :

  • Bước 1 : Kiểm tra server/vps của bạn đã sử dụng memcached và php memcached hay chưa ?
  • Bước 2 : Cài đặt plugin cho wordpress kết nối vào memcache
  • Bước 3 : Cấu hình enable memcache
  • Bước 4 : Cấu hình memcache user vào php
  • Bước 5 : Cấu hình plugin WP-ffpc
  • Bước 6 : Đối với bước này thì bạn chỉ thực hiện trên VPS hoặc server để kích hoạt việc precache bằng tay.

Hướng dẫn cài đặt

Các bạn có thể xem lại bài cài đặt trước : Hướng dẫn cài đặt memcache và php-memcache

Bước 1: Kiểm tra xem server có sử dụng service memcached và php memcached

php -m | grep memcache*


service memcached status

Bước 2: cài đặt plugin cho wordpress kết nối memcache*

Vào plugins -> add new

Install -> activate plugin ( ở đây mình đã cài đặt sãn )

Bước 3: Cấu hình enable cache

cp vào define ( ‘WP_CACHE’, true ) vào wp-config.php

Bước 4: Cấu hình memcached.use vào php

Bước 5: Cấu hình plugin WP-ffpc

Settings  -> wp-ffpc

Mục Cache type:

Chọn save

Mục Debug & in-depth

Chọn save

Mục Precache & precache log

Chọn save

Bước 6: Đối với bước này thì bạn chỉ thực hiện trên VPS hoặc server để kích hoạt việc precache bằng tay.

Để thực hiện được chức năng này bạn phải enable các function theo yêu cầu của wp-ffpc.

Hoàn thành tất cả các bước trên khi thành công sẽ hiện như sau

Driver: memcache

Backend status:
127.0.0.1:11211 => up & running

Chúc các bạn thành công !

0944.71.4545