Hướng dẫn kết nối wordpress với memcached

grep memcache03

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Các bước thực hiện như sau :

  • Bước 1 : Kiểm tra server/vps của bạn đã sử dụng memcached và php memcached hay chưa ?
  • Bước 2 : Cài đặt plugin cho wordpress kết nối vào memcache
  • Bước 3 : Cấu hình enable memcache
  • Bước 4 : Cấu hình memcache user vào php
  • Bước 5 : Cấu hình plugin WP-ffpc
  • Bước 6 : Đối với bước này thì bạn chỉ thực hiện trên VPS hoặc server để kích hoạt việc precache bằng tay.

Hướng dẫn cài đặt

Các bạn có thể xem lại bài cài đặt trước : Hướng dẫn cài đặt memcache và php-memcache

Bước 1: Kiểm tra xem server có sử dụng service memcached và php memcached

Bước 2: cài đặt plugin cho wordpress kết nối memcache*

Vào plugins -> add new

Hướng dẫn kết nối wordpress với memcached

Install -> activate plugin ( ở đây mình đã cài đặt sãn )

Hướng dẫn kết nối wordpress với memcached

Bước 3: Cấu hình enable cache

cp vào define ( ‘WP_CACHE’, true ) vào wp-config.php

Hướng dẫn kết nối wordpress với memcached

Bước 4: Cấu hình memcached.use vào php

Hướng dẫn kết nối wordpress với memcached

Bước 5: Cấu hình plugin WP-ffpc

Settings  -> wp-ffpc

Mục Cache type:

Hướng dẫn kết nối wordpress với memcached

Hướng dẫn kết nối wordpress với memcached

Chọn save

Mục Debug & in-depth

Hướng dẫn kết nối wordpress với memcached

Chọn save

Mục Precache & precache log

Hướng dẫn kết nối wordpress với memcached

Chọn save

Bước 6: Đối với bước này thì bạn chỉ thực hiện trên VPS hoặc server để kích hoạt việc precache bằng tay.

Để thực hiện được chức năng này bạn phải enable các function theo yêu cầu của wp-ffpc.

Hướng dẫn kết nối wordpress với memcached

Hoàn thành tất cả các bước trên khi thành công sẽ hiện như sau

Driver: memcache

Backend status:
127.0.0.1:11211 => up & running

Hướng dẫn kết nối wordpress với memcached

Chúc các bạn thành công !

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi