Hướng dẫn hiển thị slug của trang và bài viết trong trang quản trị WordPress

Hướng dẫn hiển thị slug của trang và bài viết trong trang quản trị WordPress

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Đôi khi, việc hiển thị slug của trang và bài viết trong trang quản trị WordPress có thể hữu ích trong việc quản lý nội dung trên trang web của bạn. Mặc dù WordPress không cung cấp sẵn cột “Slug” trong trang quản trị, nhưng chúng ta có thể tạo cột tùy chỉnh và hiển thị slug một cách dễ dàng. Trong bài viết này, Việt Lâm Coder sẽ hướng dẫn cách hiển thị slug của trang (page) và bài viết (post) trong trang quản trị (admin dashboard) của WordPress. Việc hiển thị slug sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết và quản lý các trang và bài viết trong trang quản trị của WordPress. Dưới đây là cách để thực hiện việc này:

Bước 1: Mở file functions.php của theme hoặc plugin

Đầu tiên, bạn cần mở file functions.php của theme hoặc plugin mà bạn đang sử dụng để tùy chỉnh WordPress. File này thường nằm trong thư mục của theme hoặc plugin và chứa mã PHP để thêm chức năng tùy chỉnh vào WordPress.

Bước 2: Thêm mã để tạo cột “Slug” và hiển thị giá trị slug

Sau khi mở file functions.php, hãy thêm các đoạn mã sau vào cuối file:

Đoạn mã trên sẽ tạo cột “Slug” trong trang quản trị cho cả trang (page) và bài viết (post). Nó sử dụng hàm get_post_field() để lấy giá trị slug tương ứng và hiển thị nó trong cột “Slug”.

Bước 3: Lưu và tải lại trang quản trị WordPress

Sau khi thêm mã trên, bạn sẽ thấy cột “Slug” hiển thị trong trang quản trị khi xem danh sách bài viết hoặc trang. Cột “Slug” sẽ chứa giá trị slug tương ứng với mỗi bài viết hoặc trang.

Hướng dẫn hiển thị slug của trang và bài viết trong trang quản trị WordPress

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi