Hướng dẫn đi map 65 : Lake In Dusk

Tình hình là có bạn đã hướng dẫn rồi nhưng mình muốn làm theo đúng tiêu chí của Even nên làm lại cái này.

Tên nhân Vật : StevenTong

Sau Đây Là Bài Hướng Dẫn của Mình !!!!!!

Yêu Cầu :
– Lv : 65
– 1 Cái Map Part

Vị Trí Cổng Map :

—- Green Despair Tọa Độ X47:Y22 ——

Vào Map, đầu tiên bạn đi theo ( 1 )

đánh em Boss đầu tiên là Wurk :

Xong thì quay lại đi theo ( 2 ) , tới đoạn này ta gặp em Boss 2 : Radark , bem nó để mở cữa đi tiếp :

tới đây ta đi theo ( 1 ) vào thịt e boss : Jidarsch rồi quay lại đi theo 2

(( Hình em nó đây ))

Cữa mở ta qua mấy cái trụ, chổ này thì đi theo hưởng mủi tiên lên phía trái trên cùng :

Đánh cái trụ này để mở cửa :

Đánh xong trụ thì đâm thẳng theo hướng phải, lúc này cửa đã mở , ta tiến vào :

Thịt em Boss trốn sau lùm cây rồi đi theo ( 2 )

cửa mở , tiến tới hồ nước :

đi về phía phải của hồ và kill e boss này rồi đi theo ( 2 )

tới đây ta đi thẳng lên trên cùng thịt em Boss để qua cửa :

( Em nó đây )

xong rồi thì đâm thẳng theo hướng mủi tên :

tới đây ta đi theo ( 1 ) vào trong cùng kill e boss để mở cửa , rồi quay lại đi theo 2

tới đây ta đi theo 2 vào trong lùm cây

kill em boss này :

xong thì đi theo 1 để vào hồ nước :

xong em đó thì ta tiến vào hồ nước : đi về phía phải của hồ nước thịt em boss này , rồi đi theo hướng mủi tên qua cửa :

thịt tiếp e này :

tới đây ta thấy cánh cửa đang đóng , đi theo 1 kill 2 em boss để mở cửa này :

Em đầu tiên :

Em thứ hai :

Xong thị quay lại đi qua cửa , rẻ trái đến cuối đường thịt em này :

Thịt xong đâm thẳng thịt tiếp e này :

qua cửa vừa mở vào chổ boss cuối :

vào trong này ta lua mấy con mod Minodaurus, bem sạch để mở cửa

Cửa mở vào thịt em boss cuối nào 😀

Xong . out map

Kết Luận :

Map này khá dễ đi, chỉ cần kill Boss ( có thân hình to con hơn máy con bên cạnh, đẹp trai và có vòm sáng bao quanh người ) để đi tiếp. đến đoạn mấy cái cột thì đánh cột ở góc trên cùng bên trái nhé 😀

0944.71.4545