Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ClamAV để check malware trên Linux

clamav

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Mình xin giới thiệu đến các bạn một phần mềm check malware trên một số hệ điều hành trên nền tảng linux với tên là ClamAV

cài đặt và sử dụng ClamAV
Mình xin hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng ClamAV để check malware trên Linux
Cài đặt:

Về việc cài đặt ClamAV tương đối đơn giản, bạn có thể sử dụng lệnh sau để cài đặt
Đối với Ubuntu, Debian:

sudo apt-get install clamav clamav-daemon -y

Đối với Centos:

yum install -y clamav-server clamav-server-systemd clamav-scanner-systemd clamav-data clamav-update clamav-filesystem clamav clamav-devel clamav-lib

Hướng dẫn: sau khi cài đặt xong các bạn có thể sử dụng lệnh sau để quét trên hệ thống

clamscan -r <đường dẫn các bạn muốn quyét>
Ví dụ: clamscan -r /home

Mình cũng xin hướng dẫn thêm cho các bạn một số option kèm theo để tiện cho cách bạn tham khảo

–log=<đường dẫn đến file> : option giúp bạn lưu lại phần report vào một file các bạn phải tạo file trước khi chạy để tránh phát sinh lỗi
–remove=[yes/no] : option này giúp bị xóa hoặc không xóa file clamav scan được
–move=<đường dẫn lưu trữ>: di chuyển tất cả các file có nội dung malware sang một đường dẫn khác để cách ly
–copy=<đường dẫn lưu trữ>: tạo ra một nhân bản để lưu trữ lại
–help: hướng dẫn

Các bạn có thể chạy scan với option như sau: clamscan -r /home –log=/home/report/report.txt

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi