How to use HTML 5 Form Validation on Contact Form 7 Plugin ?

maxresdefault

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

By default, the contact form 7 plugin uses ajax validation to check the form entries. You can instantaneously validate some common fields like email, text for blank or invalid entries by adding required attribute to the form.

Just add the below JQuery code to use HTML 5 Form Validation on Contact Form 7 Plugin.

The third line in the code is for fields. You can change the class to target specific field type.
Let me know your thoughts and suggestions.

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi