GAME “ĐO” CHỈ SỐ IQ CUẢ BẠN…

Máy sẽ cho bạn biết chỉ số IQ của bạn qua 39 câu hỏi trắc nghiệm

Bước 1:Nhập link Game  http://www.iqtest.dk/main.swf

Bước 2:Chọn ngôn ngữ (English cho dễ hiểu nha)

Bước 3:Bấm vào nút Start bên phải rồi tiếp tục Start

Bước 4:Sẽ có 39 câu hỏi trắc nghiêm bằng hình ảnh và 40 phút dành cho các bạn

Bước 5:Sau khi trả lời hết,nhấn vào chữ Menu rồi sẽ hiện ra 4 ô,bấm vào Send….tức là bạn đã gửi câu trả lời của 39 câu hỏi của họ

Hoàn thành bạn sẽ thấy thanh đo chỉ số IQ của bạn,từ mức very low đến mensa lever (60-140)

Chú ý:dưới 80 là hơi tệ đó các bạn

Chúc các bạn vui vẻ.

0944.71.4545