Functions chỉ hiển thị cho Author các Post của của mình

blog img 16

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Nếu Website của bạn có nhiều chuyên mục và có nhiều tác giả đăng bài, như bình thường họ vào trang quản trị sẽ thấy toàn bộ bài viết của tất cả mọi người. Với bài này, các bạn có thể giúp cho các Author của mình quản lý bài dễ hơn bằng cách chỉ hiển thị bài của họ trong trang quản trị.

Functions chỉ hiển thị cho Author các Post của của mình

  • Các bạn chỉ cần thêm đoạn code này vào file functions.php trong thư mục theme đang sử dụng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
function vnkings_posts_useronly( $wp_query ) {
    if ( strpos( $_SERVER[ 'REQUEST_URI' ], '/wp-admin/edit.php' ) !== false ) {
        if ( !current_user_can( 'level_10' ) ) {
            global $current_user;
            $wp_query->set( 'author', $current_user->id );
        }
    }
}
add_filter('parse_query', 'vnkings_posts_useronly' );
  • Bây giờ bạn vào nick Author của mình để kiểm tra kết quả nhé. lúc này Author Love nd của mình chỉ hiển thị bài của mình thôi, rất dễ quản lý.

Functions chỉ hiển thị cho Author các Post của của mình

Chúc các bạn thành công!

Nguồn : wordpress.vnkings.com

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi